| Het kantoor

Advocatenkantoor Rogiers is een jong kantoor dat meer wil zijn dan een algemene rechtspraktijk. Daarom legt het kantoor een bijzondere focus op vastgoed, conflicten met de overheid en handelsverkeer.

Deze aangelegenheden spelen veelal een belangrijke rol voor ondernemingen, overheden en particulieren.

Het kantoor hanteert een persoonlijke aanpak.

Naast het voeren van klassieke procedures is er een doorgedreven aandacht voor adviesverlening en conflictpreventie.

| Team

IGOR ROGIERS

Mr. Igor Rogiers behaalde in 1999 zijn licentiaatsdiploma in de rechten aan de Universiteit van Gent met onderscheiding. Nadien behaalde hij een Master in Bedrijfsrecht (UGent, 2000) en een Postgraduaat in Vastgoedkunde (KULeuven, 2012), telkens met onderscheiding.

Hij liep vanaf 2000 stage aan de balie van Brussel bij een gerenommeerd kantoor (www.ks4v.be).

Sedert eind 2003 is Igor lid van de balie van Dendermonde.

Hij is auteur / medewerker van Larcier Wetboeken.

» Contacteer Mr. Rogiers


KRISTOF DE SPIEGELEIRE

Mr. Kristof De Spiegeleire behaalde met onderscheiding het diploma Master in de Rechten aan de Universiteit Gent in 2010.

In 2011 behaalde hij tevens aan deze universiteit het diploma Master na master in het Notariaat, waarbij hij zich verder specialiseerde in de verschillende takken van het recht.

In 2012 was Kristof actief als notarieel jurist binnen het notariaat, om vervolgens in 2013 de balie van Dendermonde te vervoegen en zijn loopbaan als advocaat aan te vatten.

» Contacteer Mr. De Spiegeleire

| Voorkeurmateries

Het kantoor heeft deels een algemene praktijk waarbij u terecht kunt voor eerder klassieke zaken (met uitzondering van personen- en familierecht en strafrecht).

Advocatenkantoor Rogiers focust zich daarnaast op een aantal domeinen.

Vastgoedrecht

Vastgoed neemt steeds een meer belangrijke plaats in. Het proces van de verwerving of de oprichting van een onroerend goed bevat vele valkuilen. Erfdienstbaarheden kunnen uw bouwplannen verstoren, diverse vergunningsperikelen kunnen opduiken, de insolvabiliteit van de (onder)aannemer kan uw project ondermijnen,… Er geldt vaak complexe wetgeving (Wet Breyne, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, …).

Het kantoor staat u als vastgoedontwikkelaar, bouwheer, koper, aannemer, eigenaar, architect, projectmanager, makelaar, overheid bij in de diverse domeinen van het recht die uw vastgoedproject kunnen beroeren en dit zowel preventief als curatief.

Overheidsconflicten

De overheid is steeds nadrukkelijker aanwezig in uw privé-, beroeps- en ondernemingsleven. Vergunningen zijn vereist voor de meest diverse handelingen. De overheid kan ook uw eigendom een andere bestemming geven of zelfs onteigenen. De overheid kan evenzeer uw werkgever of contractspartij zijn. Weinig of niets is nog ondenkbaar. Door deze grotere aanwezigheid ontstaan er uiteraard meer conflicten met de overheid. Het kantoor behartigt uw belangen als (rechts)persoon of overheid in zowel contractuele, administratieve als gerechtelijke kwesties.

Handelsrecht

Advocatenkantoor Rogiers profileert zich verder op vlak van het handelsrecht in brede zin. Het kantoor en haar medewerkers kan bouwen op een aanzienlijke ervaring in bijstaan en vertegenwoordigen van cliënten in alle juridische aspecten van het handel drijven. Zo heeft het kantoor ervaring met het adviseren en opstellen van alle mogelijke types overeenkomsten die u in het handelsverkeer tegenkomt.

Bovendien is het kantoor en haar medewerkers bedreven in het adviseren, het mee onderhandelen van overeenkomsten, het samen uitstippelen van een visie omtrent de realisatie van economische projecten, etc.

Bij het uitoefenen van onze kernactiviteiten, staan de wensen van de cliënt centraal en denken wij (pro-)actief mee omtrent de realisatie van dikwijls aanzienlijke economische projecten van cliënten. Bij het uitwerken van een passend en sluitend juridisch kader voor uw projecten, werken wij vanuit de filosofie dat u in uw professionele activiteiten best duidelijkheid heeft omtrent uw rechten en plichten omtrent contracten en aansprakelijkheden.

Indien het echter fout loopt, dan is Advocatenkantoor Rogiers en haar medewerkers zeer ervaren in het drijven van de correcte juridische procedures om uw rechten te vrijwaren.

| Publicaties

 • ROGIERS, I., "De installatie en werking van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen", in X. (ed.), Management in lokale besturen, Kluwer Rechtswetenschappen België, Mechelen, 2006.
 • ROGIERS, I., "Artikel 9bis Drugwet – de bevoegdheid van de burgemeester om een drugspand te sluiten", in X. (ed.), Drugswetgeving 2012 – Wet en Duiding, Larcier, Brussel, 2012, p. 99 e.v.
 • ROGIERS, I., "Artikelen 202 – 205 Decreet Lokale en Provinciale Verkiezingen - Bevoegdheden en samenstelling van de Raad voor Vergunningsbetwistingen", in X. (ed.), Publiek procesrecht – Wet den Duiding, Larcier, Brussel, 2014, p. 348, e.v.
 • Verder is mr. Igor ROGIERS:
  • Vaste redacteur voor de reeks "De Larcier Wetboeken".
  • Vaste redacteur voor de reeks "VRG-CODEX".

| Pers

| Vacatures

Advocatenkantoor Rogiers is steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers.

Bij interesse kan u steeds uw curriculum vitae overmaken.

| Tarieven

Goede afspraken maken goede vrienden.

Het hanteren van een uurtarief is de meest objectieve en transparante wijze van begroting van het ereloon.
Van belang is uiteraard de kwaliteit en de kwantiteit van de in het aangerekende uur geleverde prestaties.
Het ereloontarief bedraagt in de regel 135 euro + BTW per aanrekenbaar uur. Bij hoogdringendheid kan een hoger uurtarief worden aangerekend.
Bovenop het ereloon worden een aantal klassieke kosten aangerekend, waaronder een dossierkost (50 à 75 euro + BTW), kosten van dactylografie en kopieerkosten.
Afhankelijk van het bekomen resultaat kan een "success fee" wordt aangerekend.

| Contact

Via google maps

Contactgegevens

Igor Rogiers Kalkendorp 17 bus A 9270 Laarne

 • Vast : +32.93283875
 • Mobiel : +32.478567987
 • Fax : +32.93283921

Contacteer ons via e-mail